Tematyka prac powinna nawiązywać do tytułu wystawy. Ze względu na ograniczoną przestrzeń wystawienniczą BDK zastrzega sobie prawo wyboru prac oraz formę ekspozycji.

Zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac należy wysyłać mailem na adres: dyrekcjabdk@lesko.pl . Formularz zgłoszeniowy oraz Klauzula RODO do pobrania na stronie www.lesko.pl/bdk w zakładce Galeria Sztuki Synagoga/Dla Artysty: https://bit.ly/3sAnyh5 

Organizator wystawy skontaktuje się z wybranymi artystami po 10 kwietnia 2021 r. Przy przyjmowaniu prac spisana zostanie umowa komisu. Szczegóły umowy wraz z  regulaminem dla wystawców będą wysłane mailem lub będą do wglądu w sekretariacie BDK przy ul.  Kościuszki 7 w Lesku.

Artyści, którzy w ostatnich latach prezentowali  swoje prace i których dane BDK posiada nie muszą wypełniać formularza i przesyłać zgłoszenia mailowo. Organizatorzy proszą tylko o kontakt telefoniczny z BDK na podane poniżej numery telefonów.

W razie pytań można dzwonić na numery telefonów: 

13 469 66 82 – Dyrektor BDK lub 882 455 342 – Opiekun Wystawy

Wystawa zazwyczaj otwarta jest od 1 maja do 15 października. O wszelkich zmianach  spowodowanych siłą wyższą, na które organizator nie ma wpływu  wszyscy wystawcy będą informowani.