Sposoby rejestracji w Bieszczadzkim Sztabie WOŚP

Rekrutacja online – za pomocą iwolontariusz.wosp.org.pl. Osoba, która chce kwestować podczas finału WOŚP może zgłosić się i samodzielnie uzupełnić formularz zgłoszeniowy. Osoby, które chcą kwestować w Sanoku i okolicach powinny na liście sztabów wybrać Bieszczadzki Sztab WOŚP nr 4247 działający przy Urzędzie Gminy w Sanoku. Po wysłaniu zgłoszenia Sztab skontaktuje się ze zgłaszającymi się w celu potwierdzenia danych, które zostały wpisane do formularza.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kamień Leski, czyli niezwykły pomnik przyrody nieożywionej

Rekrutacja w Sztabie za pomocą formularza – należy wypełnić formularz (nie masz formularza? Napisz do nas na adres bieszczadzkisztabwosp@gmail.com – wyślemy go do Ciebie), dołączyć zdjęcie twarzy (na jasnym tle, zdjęcie musi przedstawiać całą twarz na wprost, bez nakrycia głowy, ciemnych okularów) i wysłać na adres: bieszczadzkisztabwosp@gmail.com. Dane z formularza do bazy WOŚP wprowadza Sztab. Po pozytywnej weryfikacji osoby zgłaszające otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w Finale.

Fot. Bieszczadzki Sztab WOŚP

Jesteś niepełnoletni? Nic straconego

Osoby nieletnie, które chcą zostać wolontariuszem, powinny zgłosić się do Sztabu z opiekunem prawnym. Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie zarejestrować się jako wolontariusz. Jeśli rejestrujesz się online – opiekun musi założyć konto „Opiekuna wolontariusza”.

Każdy zarejestrowany w Sztabie wolontariusz otrzyma imienny identyfikator, który upoważnia do kwestowania oraz puszkę i charakterystyczne, czerwone serduszka WOŚP. Z takim pakietem 30 stycznia 2022 roku, w dzień Wielkiego Finału WOŚP wyruszy kwestować.

Autor: Kamil Mielnikiewicz / Bieszczadzki Sztab WOŚP