8 lipca br. rotę ślubowania funkcjonariuszy Straży Granicznej wypowiedziała najliczniejsza, na przestrzeni ostatnich kliku lat, grupa młodych adeptów do służby. Tym samym do Bieszczadzkiego Oddziału SG wstąpiło 36 dodatkowych funkcjonariuszy.

Na placu apelowym komendy Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu, 36-osobowa grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy uroczyście ślubowała: „…służyć wiernie Narodowi Polskiemu”. Apel odbył się z zachowaniem obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego. Ślubowanie, w asyście pocztu sztandarowego, odebrał Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Andrzej Popko.

bieszczadzki-oddzial-sg-slubowanie
Fot. BiOSG

Ślubując, zaciągacie ważne zobowiązanie wobec Ojczyzny i społeczeństwa. Życzę Wam, aby zaszczytna służba dla Rzeczypospolitej spełniła Wasze aspiracje i była źródłem dumy i zadowolenia

powiedział Szef podkarpackich strażników granicznych.

Komendant pogratulował nowo przyjętym pozytywnych wyników w procesie rekrutacji i powitał ich w szeregach Straży Granicznej:

Witam Was w szeregach Straży Granicznej i serdecznie gratuluję , ponieważ do tego etapu dotarli najlepsi!

Wyraził przekonanie, że wszyscy pozytywnie ukończą czekające ich szkolenie podoficerskie, by móc dołączyć do kolegów pełniących służbę na granicy państwa.

Za kilka dni młodzi funkcjonariusze wyjadą na kurs do ośrodka szkolenia w Lubaniu, potem  zostaną skierowani na podkarpackie przejścia graniczne gdzie rozpoczną swoją służbę. Wśród nowo przyjętych jest 21 kobiet i 15 mężczyzn, wszyscy pochodzący z Podkarpacia.

bieszczadzki-oddzial-sg-adepci
Fot. BiOSG

W bieżącym roku do BiOSG planowane jest przyjęcie łącznie 120 nowych adeptów. Aktualnie, rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły: telefonicznie można umówić termin do składania podań. Służbę w SG może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, a w dniu przyjęcia do służby nie ukończyła 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, średnie wykształcenie, a także odpowiednią zdolność psychofizyczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

Żródło: BiOSG