Założenie do ćwiczeń było następujące: Na skutek awarii, kolejka linowa zatrzymała się wraz z przebywającymi na krzesełkach narciarzami. Kolejne próby awaryjnego uruchomienia nie przyniosły skutku. Zadysponowane na miejsce zdarzenia służby miały za zadanie ściągnąć bezpiecznie narciarzy na stok. Do ewakuacji użyto, zarówno technik alpinistycznych, jak i drabin strażackich.

Ćwiczenia są elementem przygotowującym do podjęcia skutecznych działań w przypadku konieczności prowadzenia ewakuacji z kolejek krzesełkowych. Jeżeli dojdzie do kryzysowej sytuacji, ratownicy muszą doskonale znać zarówno dany obiekt, jak też mieć opanowane techniki udzielania pomocy. To także sprawdzenie aktualności procedur ratowniczych i umiejętności ratowników.

Szkolenie na wyciągu narciarskim w Wańkowej

W Bieszczadach zlokalizowanych jest wiele wyciągów narciarskich. W związku z tym istnieje ryzyko, że tego typu pomoc strażaków może być potrzebna. By skutecznie przystąpić do akcji ratunkowej na wyciągu narciarskim Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu „Bieszczad-Ski” w Wańkowej odbyło się szkolenie. Wzięli w nim udział strażacy z państwowej jednostki z Leska oraz ochotnicze jednostki z Uherzec Mineralnych, Olszanicy, Stefkowej, Średniej Wsi, Wańkowej, Rudenki i Orelca, a nad prawidłowym przebiegiem działań czuwali mł. bryg. mgr inż. Robert Jedynak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, mł. bryg. mgr inż. Robert Wojciechowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Lesku oraz Krzysztof Zapała, wójt gminy Olszanica.

Ewakuację napowietrzną metodą linową przeprowadzili strażacy z Leska, Uherzec Mineralnych, Olszanicy oraz Stefkowej. Z kolei przy działaniach za pomocą drabin pracowali druhowie z Leska, Uherzec Mineralnych, Olszanicy, Stefkowej, Średniej Wsi, Wańkowej, Rudenki i Orelca.

Autor: Kamil Mielnikiewicz