Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG ochraniają jeden z najbardziej zróżnicowanych pod względem ukształtowania odcinków polskiej granicy państwowej. Łącznie to ponad 370 kilometrów. Około 240 kilometrów stanowi zewnętrzną granicę UE z Ukrainą.

W większości jest to trudnodostępny teren, w którym bez odpowiedniego sprzętu oraz przygotowania nie sposób sobie poradzić. Granica strzeżona jest 24 godziny na dobę, niezależnie od pory dnia i roku.

W bieżącym roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego oddziału udaremnili kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia granicy na odcinku z Ukrainą. W większości sprawcami byli obywatele Afganistanu, Ukrainy, Turcji i Pakistanu. Sprawcy zostali zatrzymani. Funkcjonariusze SG podjęli wobec nich stosowne czynności.

Zdjęcie główne: BiOSG