W ramach projektu edukacyjno-informacyjnego pod nazwą „Bezpieczeństwo – pierwsza klasa”, funkcjonariusze z Leska prowadzą spotkania z uczniami pierwszych klas z terenu naszego powiatu. Podczas pogadanek mundurowi przypominają dzieciom zasady bezpieczeństwa w szkole, w domu, podczas zabawy, a także poruszania się po drodze i w cyberprzestrzeni.

Policjanci z leskiej komendy w ramach projektu edukacyjno-informacyjnego pod nazwą „Bezpieczeństwo – pierwsza klasa” spotkali się wczoraj z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej w Berezce. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa pierwszoklasistów na drodze, w szkole, w Internecie, w domu, a także podczas zabawy. Podczas spotkania policjanci wręczyli dzieciom elementy odblaskowe.

Działania w ramach projektu „Bezpieczeństwo – pierwsza klasa”, prowadzone będą przez policjantów na terenie naszego powiatu, do końca roku szkolnego. Partnerem wdrożonego przez Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie przedsięwzięcia jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Cele jakie przyświecają działaniom, to przede wszystkim wzrost świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych, uświadamianie specyfiki zagrożeń, upowszechnienie wśród dzieci zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, zachowania się w domu, podczas zabawy, w szkole oraz w cyberprzestrzeni. Jest to także zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci.

Zdjęcie główne: KPP Lesko