Kamień Leski nazywany kiedyś Basztą Kmity jest charakterystyczną, potężną formacją skalną osiągającą w najwyższym punkcie 20 metrów. 

Na ten niezwykły nieożywiony pomnik przyrody możemy natrafić idąc zielonym szlakiem (zaczynającym się w Zagórzu) z miasta Leska przez „Źródełka” w kierunku południowym lub podjeżdżając samochodem na parking znajdujący się tuż obok podnóża skały. Choć zwany jest Kamieniem Leskim, tak naprawdę położony jest w miejscowości Glinne.

Ten pomnik przyrody nieożywionej został ukształtowany z piaskowca krośnieńskiego przez naturę, a później przez człowieka ponieważ znajdował się tu kamieniołom, po którym zostały dwie widoczne wyrwy. Z kamieniołomu pozyskiwano piaskowiec, który posłużył jako budulec synagogi, kościoła i zamku w Lesku. W 1927 r. Kamień Leski objęto ochroną ale i tak okoliczni mieszkańcy podbierali stąd piaskowiec. 

Na szycie skały od wieków znajduje się krzyż. Można znaleźć wzmianki, że pierwszy został zestrzelony przez pijanego gajowego, którego kilka dni póżniej spotkała kara boża i stracił władzę w ręce. W 1874 r. miejscowy kamieniarz postawił nowy żelazny krzyż, który w 1978 r. został zastąpiony nowym.

Kamień Leski od wieków wzbudzał zachwyt wśród poetów, pisarzy, malarzy. Na jego temat powstało też wiele legend m.in o diable, który niósł kamień żeby rzucić go na kościół w Lesku i o skamieniałej dziewczynie, na którą matka rzuciła przekleństwo. 

Ten ostaniec to nie tylko atrakcja turystyczna, stanowi on również cel wspinaczy.