Na terenie Nadleśnictwa wytyczone zostały 4 utwardzone ścieżki spacerowe:

 • Doliną Rabskiego Potoku (z fragmentem Kamienna Góra ok. 4 km), 
 • Otaczarnia (ok. 1 km), 
 • Nad Solinką (0,3 km),
 • oraz Doliną Łopienki (2,4 km). 

Ścieżki są utwardzone i teoretycznie wózkiem dziecięcym do pokonania. Najłatwiejszą ścieżką jest Otaczarnia, przy czym spacer możliwy jest zarówno pętlą (ścieżka powrót drogą leśną i tu mamy do pokonania schody) lub bez przeszkód ścieżką utwardzoną i powrót tą samą drogą.

W pozostałych przypadkach ograniczeniem dla wózków mogą być znaczne spadki terenu. Niemniej jednak ścieżki są bardziej przystępne niż pozostałe szlaki i ścieżki nadleśnictwa, jak np. nieutwardzona ścieżka dydaktyczna do Lasumiły czy szlak zielony na Korbanię. Wymienione wyżej ścieżki są typowo ścieżkami spacerowymi.

Na wszystkich ścieżkach, jak i pozostałych szlakach można spacerować z psem (na smyczy) co wynika z ustawy o lasach art. 30 pkt. 13.

Wiaty turystyczne udostępnione są w następujących lokalizacjach: 

 • Łopienka (m. Łopienka, gm. Cisna) z miejscem na ognisko,
 • Otaczarnia (m. Bukowiec, gm. Solina) z miejscem na ognisko, wyposażona w piec z płytą kuchenną 
 • Bukowiec (pod Korbanią, m. Bukowiec gm. Solina) wyposażona w piec z płytą kuchenną i miejsce ogniskowe
 • Lasumiła (m. Jabłonki, gm. Baligród) wyposażona w piec z płytą kuchenną, miejsce ogniskowe 
 • Dolina Rabskiego Potoku – wiata turystyczna (m. Rabe, gm. Baligród) wyposażona w grill i miejsce ogniskowe. 
 • W tym roku planowana jest budowa wiaty w Jabłonkach (za zburzonym pomnikiem) – Las bez Barier – wiata wyposażona w piec z płytą i grillem

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Baligród zlokalizowanych jest 11 pomników przyrody w tym jeden jako pomnik grupowy. 

Do najciekawszych (i dostępnych) należy Jodła Lasumiła (prowadzi tam ścieżka dydaktyczna) oraz Lipa Katarzyna w Rabym rosnąca przy drodze leśnej w miejscu dawnego cmentarza.

Warto zobaczyć:

 • Rezerwat Gołoborze
 • Kapliczkę Synarewo
 • Cerkwisko w Huczwicach (l. Czarne)
 • Jeziorko bobrowe (l. Rabe)
 • Wieżę widokową na Korbanii
 • Wodospad Czartów Młyn (l. Wola Górzańska)
 • Rezerwat Sine Wiry (l. Polanki, dalej Nadl. Cisna)
 • Relikt wsi Łopienka wraz z cerkwią – położoną na gruncie prywatnym