„Dorodną jodłę w wieku 70 lat o pierśnicy 45 centymetrów ścinano z pogwałceniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i jak widać na zdjęciach poleciała w kierunku jednego ze sprawców, przygniatając na szczęście tylko piłę „moja-twoja”. Przygnieciona piła została przykryta kamieniami, ściółką i mchem dla zamaskowania. Sprawcy działali prawdopodobnie w miniony weekend” – relacjonuje Łukasz Krzakiewicz, komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Kołaczyce.

W ostatnich latach notuje się znaczny spadek liczby kradzieży i masy drewna z lasu. W 2011 zanotowano na terenie RDLP w Krośnie 557 przypadków kradzieży drewna. Z kolei w roku ubiegłym statystyki Straży Leśnej odnotowały 146 takich zdarzeń. Częściej zdarzają się obecnie przypadki kradzieży drewna z pnia, niż z gotowego zapasu na składach chronionych przez metalowe rogatki wjazdowe, fotopułapki i kamery.

/RDLP Krosno/